Giải sbt Toán 8 (sách mới) | Sách bài tập Toán 8

Lời giải sách bài tập Toán lớp 8 chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 8 Tập 1 & Tập 2 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 8.

1 5511 lượt xem

Giải SBT Toán 8 (sách mới)

Giải sbt Toán 8 – Kết nối tri thức

Xem chi tiết

Giải sbt Toán 8 – Cánh diều

Xem chi tiết

Giải sbt Toán 8 – Chân trời sáng tạo

Xem chi tiết

Chương trình cũ

SBT Toán 8 Tập 1

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ôn tập chương 1 - Phần Đại số

Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Ôn tập chương 2 - Phần Đại số

Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác

Bài 2: Hình thang

Bài 3: Hình thang cân

Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 6: Đối xứng trục

Bài 7: Hình bình hành

Bài 8: Đối xứng tâm

Bài 9: Hình chữ nhật

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 11: Hình thoi

Bài 12: Hình vuông

Ôn tập chương 1 - Phần Hình học

Chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác

Bài 1: Đa giác - Đa giác đều

Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 4: Diện tích hình thang

Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 6: Diện tích đa giác

Ôn tập chương 2 - Phần Hình học

SBT Toán 8 Tập 2

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Bài 4: Phương trình tích

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6 - 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương 3 - Phần Đại số

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương 4

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Ôn tập chương 3 - Hình học

Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Ôn tập chương 4 - Phần Hình học