Danh sách câu hỏi

Có 46778 câu hỏi trên 1170 trang

Nhóm Ngọc, Hoa, Xuân dùng Scratch tạo trò chơi Dino mô tả khủng long T-REX chạy vượt chướng ngại vật. Kịch bản ngắn gọn của trò chơi như ở Hình 1

Hình 2 là sơ đồ chia nhỏ việc trong dự án cùng với những ghi chú về ý tưởng của nhóm các bạn Ngọc, Hoa và Xuân

Trên màn hình, khủng long T-REX chạy liên tục và mỗi khi người chơi nhấn phím cách (space) thì khủng long phải nhảy lên cao để vượt qua cây xương rồng trên đường chạy. Nếu người chơi để khủng long chạm phải một cây xương rồng thì sẽ thua trong trò chơi. Thành tích người chơi được tính bằng thời gian khủng long chạy được

Hình 1. Mô tả ngắn gọn kịch bản trò chơi

Nhóm Ngọc, Hoa, Xuân dùng Scratch tạo trò chơi Dino mô tả khủng long T REX (ảnh 1)

Hinh 2. Sơ đồ chia nhỏ dự án

1) Hãy tạo khối lệnh để thể hiện mô tả:

Nếu (phím space được nhấn):

Nhảy lên (tức là tung độ tăng lên 10 đơn vị)

Rơi xuống vị trí cũ (giảm tung độ 10 đơn vị)

Hết nhánh

2)  Tạo đoạn chương trình cho hai nhân vật ground1 và ground2 khi chạm biên trái của sân khâu thì đặt lại vào vị trí biên phải sân khấu

Giải thích và gợi ý: Trong trò chơi, cần điều khiển bối cảnh mặt đất chuyển động về phía sau để tạo cảm giác khủng long chạy về phía trước. Nên dùng hai đối tượng mô tả bối cảnh mặt đất ground1 và ground2 (là bản sao của ground1). Hai đối tượng này sẽ được chuyển động liên tục, nối nhau từ phải qua trái (hoành độ của chúng giảm dần) đến khi sắp biến mất khỏi khung hình thì phỉa được đặt lại ở vị trí biên phải của sân khấu. Giả sử nhân vật ground1 được thiết kế có kích thước rộng 481, cao 39. Chiều cao của ground1 là 481, do đó ground1 biến mất khỏi khung hình khi hoành độ của nó là ±481. Bằng cách đưa vào giá trị x = -481 tại bảng thông tin đối tượng, ta thấy tự động chương trình đưa về giá trị -465. Vậy hoành độ của ground1 và ground2 có thể là đi từ -465 tới 465. Do đó, khi x của chúng sắp tới bien, chúng phải đi tới xuất hiện lại tại phía bên phải để tạo thành sự chuyển động liên tục của mặt đất.