Soạn văn 12 (hay nhất) | Để học tốt Ngữ văn 12 (sách mới)

Tổng hợp các bài Soạn văn lớp 12 sách mới hay, chi tiết nhất được biên soạn bám sát các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập 1, Tập 2 giúp học sinh nắm được nội dung chính của các văn bản và dễ dàng soạn văn 12.

1 19532 lượt xem

Soạn văn 12 Kết nối tri thức

Tri thức ngữ văn trang 9

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc

Nỗi buồn chiến tranh

Thực hành tiếng Việt trang 26

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe: Trình bày kết quả đánh giá, so sánh hai tác phẩm truyện

Củng cố mở rộng trang 36

Thực hành đọc: Trên xuồng cứu nạn

Tri thức ngữ văn trang 40

Cảm hoài

Tây Tiến

Đàn ghi ta của Lor-ca

Thực hành tiếng Việt lớp 12 Tập 1

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Củng cố, mở rộng trang 59

Thực hành đọc: Bài thơ số 28

Tri thức ngữ văn trang 62

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Năng lực sáng tạo

Mấy ý nghĩ về thơ

Thực hành tiếng Việt trang 78

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

Củng cố, mở rộng trang 88

Thực hành đọc: Cảm hứng và sáng tạo

tiếp tục cập nhật

Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo

Hoàng Hạc lâu

Tràng giang

Xuân Diệu

Thực hành tiếng Việt trang 17

Tiếng thu

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe: So sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Ôn tập trang 28

Lão Hạc

Lão Hạc

Lá Diêu Bông

Thực hành tiếng Việt trang 49

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Trao đổi về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Ôn tập trang 66

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Vịnh Tản Viên sơn

Thực hành tiếng Việt trang 82

Trên đỉnh non Tản

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, kí hoặc kịch

Trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện, kí hoặc kịch

Ôn tập trang 98

Con gà thờ

Những chặng đường hành quân

Ngõ Tràng An

Thực hành tiếng Việt trang 112

Cái giá trị làm người

Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Tranh luận một vấn đề có ý kiến trái ngược

Ôn tập trang 124

Màn diễu hành - trình diện quan thanh tra

Tiền bạc và tình ái

Đối tượng và những khó khăn của hài kịch

Thực hành tiếng Việt trang 143

Thật và giả

Viết thư trao đổi công việc

Tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược nhau

Ôn tập trang 159

Ôn tập cuối học kì 1

tiếp tục cập nhật

Soạn văn 12 Cánh diều

Tri thức Ngữ văn trang 12

Chuyện chức phán sự đề Tản Viên

Muối của rừng

Thực hành đọc: Chiếc thuyền ngoài xa

Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 33

Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Hai cõi U Minh

Hướng dẫn tự học trang 46

Tri thức Ngữ văn trang 47

Quan thanh tra

Thực thi công lí

Loạn đến nơi rồi

Thực hành tiếng Việt trang 71

Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án

Tiền tội nghiệp của tôi ơi

Hướng dẫn tự học trang 80

Tri thức Ngữ văn trang 81

Nhật kí Đặng Thùy Trâm

Khúc tráng ca nhà giàn

Thực hành đọc hiểu: Quyết định khó khăn nhất

Thực hành tiếng Việt trang 100

Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Tự đánh giá: Một lít nước mắt

Hướng dẫn tự học trang 108

Tri thức Ngữ văn trang 109

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Việt Bắc

Lưu biệt khi xuất dương

Tây Tiến

Thực hành tiếng Việt trang 126

Viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Thuyết trình về một vấn đề của tuổi trẻ có liên quan đến cơ hội và thách thức

Tự đánh giá: Mưa xuân

Hướng dẫn tự học trang 134

Tri thức Ngữ văn trang 135

Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc

Thực hành đọc hiểu: Phân tích bài thơ Việt Bắc

Thực hành tiếng Việt trang 151

Viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ

Nghe thuyết trình về một vấn đề văn học

Tự đánh giá: Hẹn hò với định mệnh

Hướng dẫn tự học trang 158

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

tiếp tục cập nhật