Giải sgk Giáo dục quốc phòng - an ninh 12

Lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng - an ninh 12 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk GDQP - AN 12 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập GDQP - AN 12.