Giải sgk Giáo dục quốc phòng - an ninh 12 (sách mới) | Giải bài tập GDQP 12

Lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng - an ninh 12 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk GDQP - AN 12 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập GDQP - AN 12.

1 2390 lượt xem

Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 – Kết nối tri thức

Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Bài 2: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Bài 7: Tìm và giữ phương hướng

Bài 8: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

Bài 9: Chạy vũ trang

Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 – Cánh diều

Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Bài 2: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Bài 7: Tìm và giữ phương hướng

Bài 8: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

Bài 9: Chạy vũ trang