Tuyển sinh 2021: 8 trường khối công an tuyển 2080 chỉ tiêu

Tuyển sinh 2021: 8 trường khối công an tuyển 2080 chỉ tiêu, mời các bạn đón xem:

Tuyển sinh 2021: 8 trường khối công an tuyển 2080 chỉ tiêu

Tuyển sinh 2021, các học viện, đại học khối công an tuyển gần 2080 chỉ tiêu, giảm khoảng 800 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển số lượng nhiều nhất với 530 chỉ tiêu.