TOP 100 Đề thi Địa lí 10 (cả năm) (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Địa lí 10 – Kết nối tri thức chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Địa lí lớp 10.

1 2282 lượt xem

Mục lục Đề thi Địa lí 10 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 2 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án

Xem chi tiết

---------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Địa lí lớp 10 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học ...

Môn: Địa 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Địa lớp 10 Giữa học kì 1 (Kết nối tri thức) có đáp án - (Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Học Địa lí giúp cho kho tàng kiến thức của người học

A. nghèo nàn.  B. thu hẹp.

C. phong phú.  D. hạn chế.

Câu 2. Phương pháp khoanh vùng (vùng phân bố) cho biết

A. diện tích phân bố của đối tượng riêng lẻ.

B. cơ cấu của đối tượng riêng lẻ.

C. tính phổ biến của đối tượng riêng lẻ.

D. số lượng của đối tượng riêng lẻ.

Câu 3. Phương pháp bản đồ - biểu đồ thường được dùng để thể hiện đặc điểm nào sau đây của hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ?

A. Tốc độ phát triển.        

B. Giá trị tổng cộng.     

C. Cơ cấu giá trị.   

D. Động lực phát triển.

Câu 4. Tỉ lệ bản đồ 1 : 5.000.000 có nghĩa là

A. 1 cm Irên bản đồ bằng 5.000 m trên thực địa.    

B. 1 cm trên bản đồ hằng 500 m trên thực địa.

C. 1 cm trên bản đồ bằng 50 km trên thực địa.        

D. 1 cm trên hản đồ bằng 5 km trên thực địa.

Câu 5. Công cụ truyền tải và giám sát tính năng định vị của GPS là

A. các vệ tinh.    

B. bản đồ số.   

C. trạm điều khiển.  

D. thiết bị thu.

Câu 6. Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và

A. nhân ngoài của Trái Đất.                                     

B. nhân trong của Trái Đất.

C. phần dưới của lớp Manti.                                 

D. phần trên của lớp Manti.

Câu 7. Thành phần vật chất chủ yếu của lớp vỏ Trái Đất là

A. magiê và silic. 

B. sắt và niken.

C. silic và nhôm.  

D. sắt và nhôm.

Câu 8. Để phù hợp với thời gian nơi đi, khi đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến đổi ngày, cần

A. giữ nguyên lịch ngày đi.

B. tăng thêm một ngày lịch.

C. lùi đi một ngày lịch.  

D. giữ nguyên lịch ngày đến.

Câu 9. Việt Nam nằm trong múi giờ số

A. 6.            B. 7.              C. 4.           D. 5.

Câu 10. Thuyết kiến tạo mảng xuất hiện khi các nhà khoa học nhận thấy hình thái các bờ nào sau đây có thể khớp nhau?

A. Bờ phía đông của Bắc Mỹ và bờ phía tây của châu Phi.

B. Bờ phía đông của Nam Mỹ và bờ phía tây của châu Phi.

C. Bờ phía đông của Nam Mỹ và bờ phía tây của châu Á.

D. Bờ phía đông của châu Âu và bờ phía tây của châu Phi.

Câu 11. Đặc điểm của vận động theo phương thẳng đứng là

A. xảy ra rất chậm trên một diện tích lớn.     

B. xảy ra rất nhanh trên một diện tích lớn.

C. xảy ra rất chậm trên một diện tích nhỏ.     

D. xảy ra rất nhanh trên một diện tích nhỏ.

Câu 12. Phong hoá hoá học là

A. sự phá huỷ đá thành các khối vụn; làm biến đổi màu sắc, thành phần hoá học.

B. việc giữ nguyên đá, nhưng làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hoá học.

C. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hoá học.

D. sự phá huỷ đá thành các khối vụn mà không làm biến đổi thành phần hoá học.

-----------------------

-----------------------

-----------------------