TOP 100 Đề thi Sinh học 10 (cả năm) Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Sinh học 10 – Kết nối tri thức chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Sinh học lớp 10.

Mục lục Đề thi Sinh học 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 2 Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

-----------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Sinh học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Sinh học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Sinh học lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án - (Đề số 1)

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đối tượng của sinh học chính là

A. cấu tạo và hoạt động của con người.          

B. các sinh vật nhân tạo.

C. các vật sống và vật không sống.

D. các sinh vật cùng các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

Câu 2: Theo phân chia cấp THPT, ở lớp 10, các em sẽ được tìm hiểu lĩnh vực nào của sinh học?

A. Sinh học tế bào và thế giới vi sinh vật.                    

B. Sinh học cơ thể.

C. Di truyền học.

D. Tiến hóa và sinh thái học.

Câu 3: Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản tập trung vào tìm hiểu những đặc điểm nào của thế giới sống?

A. Cấu trúc, phân loại.

B. Cách thức vận hành.

C. Tiến hóa của thế giới sống.

D. Cả 3 lĩnh vực trên.

Câu 4: Hoạt động nào sau đây không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững?

A. Sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo như than đá, dầu mỏ.                 

B. Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời.

C. Xả chất thải chưa qua xử lí vào môi trường.

D. Sử dụng các loài động, thực vật quý hiếm làm thực phẩm và dược phẩm.

Câu 5: Đâu không phải là phương pháp thường được áp dụng trong nghiên cứu sinh học?

A. Phương pháp cách thức hóa.           

B. Phương pháp quan sát.

C. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm.

D. Phương pháp thực nghiệm khoa học.

Câu 6: Để quan sát hình dạng và kích thước tế bào thực vật, chúng ta cần dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Kính lúp.          

B. Kính hiển vi.

C. Kính thiên văn.

D. Kính cận.

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là phương pháp bảo đảm an toàn trong phòng thí nghiệm?

A. Khi làm việc với hóa chất độc hại cần phải thực hiện ở nơi thoáng khí hoặc có tủ hút khí độc.           

B. Tuân thủ quy tắc pha hóa chất.

C. Sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm mà chưa nắm chính xác quy tắc vận hành.

D. Mặc áo, đeo găng tay và đồ bảo hộ khi thực hiện thí nghiệm.

Câu 8: Cấp độ nhỏ nhất có đầy đủ các đặc điểm của sự sống là

A. nguyên tử.                   

B. phân tử.

C. tế bào.

D. mô.

Câu 9: Đặc điểm sau dưới đây không phải là đặc điểm chung của thế giới sống?

A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.              

B. Hệ thống khép kín và tự điều chỉnh.

C. Hệ mở và tự điều chỉnh.

D. Liên tục tiến hóa.

Câu 10: Dạ dày thuộc cấp độ tổ chức sống nào sau đây?

A. Tế bào.              

B. Mô.

C. Cơ quan.

D. Hệ cơ quan.

Câu 11: Các nguyên tố đa lượng nào sau đây chiếm khoảng 96 % khối lượng vật chất sống ở hầu hết các cơ thể sinh vật?

A. C, H, O, K.                  

B. C, H, O, N.

C. C, H, Ca, Mg.

D. H, O, S, Ca.

Câu 12: Mỗi phân tử nước có một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng

A. hai liên kết cộng hóa trị.                  

B. hai liên kết hydrogen.

C. hai liên kết ion.

D. hai liên kết phosphodiester.

............................

............................

............................