TOP 100 Đề thi Tin học 10 (cả năm) Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Tin học 10 – Kết nối tri thức chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học lớp 10.

Mục lục Đề thi Tin học 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

- Giữa Học kì 1

Đề thi Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

- Học kì 1

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

- Giữa Học kì 2

Đề thi Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

- Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

-------------------------------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Giữa Học kì 1 Tin học lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án - (Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Văn bản.

B. Âm thanh.

C. Hình ảnh.

D. Dãy bit.

Câu 2. Định nghĩa nào về Byte là đúng?

A. Là một kí tự

B. Là đơn vị dữ liệu 8 bit

C. Là đơn vị đo tốc độ của máy tính

D. Là một dãy 8 chữ số

Câu 3. Thiết bị số là:

A. thiết bị có thể thực hiện được các phép tính số học.

B. thiết bị có thể xử lí thông tin.

C. máy tính điện tử.

D. thiết bị lưu trữ, truyền và xử lí dữ liệu số.

Câu 4. Em hãy chọn phương án sai.

A. Thiết bị thông minh là thiết bị số.

B. Thiết bị số là thiết bị thông minh.

C. Thiết bị thông minh có thể làm việc một cách tự chủ.

D. Thiết bị thông minh có thể tương tác với người sử dụng hay các thiết bị thông minh khác.

Câu 5. Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?

A. Máy phát điện.

B. Máy tính điện tử.

C. Đồng hồ.

D. Động cơ hơi nước.

Câu 6. Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử.

A. tiêu thụ, sự phát triển.

B. sự phát triển, tiêu thụ.

C. sử dụng, tiêu thụ.

D. sự phát triển, sử dụng.

Câu 7. Các kiểu dữ liệu được đề cập trong chương trình tin học phổ thông là?

A. Văn bản, số

B. Văn bản, số, hình ảnh

C. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh

D. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh và lôgic

Câu 8. Dãy nào biểu diễn dữ liệu hệ nhị phân?

A. 11100101

B. 11020111

C. 000CD11

D. 0000A1

Câu 9. Trong các bộ mã dưới đây, bộ nào không hỗ trợ gõ Tiếng việt?

A. Unicode

B. ACSII

C. VNI

D. TCVN

Câu 10. Theo qui tắc cộng 2 số nhị phân, thì 0+1=?

A. 0  

B. 1

C. 11

D. 10

Câu 11. Theo qui tắc nhân 2 số nhị phân, thì 0 × 0 =?

A. 0

B. 1

C. 11

D. 10

Câu 12. Số 910 được biểu diễn trong hệ nhị phân là?

A. 1010

B. 1001

C. 1100  

D. 1110

Câu 13. Kết quả sau khi đổi số 1100 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 là?

A. 10  

B. 11

C. 12

D. 13

Câu 14. Mệnh đề có tính chất nào sau đây?

A. Chỉ đúng.

B. Chỉ sai.

C. Đúng hoặc sai.

D. Đúng và sai.

Câu 15. Phép hội, hay còn gọi là phép nhân lôgic được kí hiệu bởi từ tiếng anh nào?

A. OR.  

B. AND.

C. NOT.

D. XOR.

Câu 16. Cần ít nhất bao nhiêu bit để biểu diễn dữ liệu lôgic?

A. 0.   

B. 1.

C. 2.  

D. 3.

Câu 17Kết quả phép nhân lôgic của 2 mệnh đề: “Nam chăm chỉ” và “Nam học rất giỏi”?

A. Nam chăm chỉ và Nam học rất giỏi.

B. Nam học rất giỏi hoặc Nam chăm chỉ.

C. Nam không chăm chỉ và Nam học rất giỏi.

D. Nam chăm chỉ nhưng Nam không học giỏi.

Câu 18. Phương pháp điều chế mã xung được thực hiện qua mấy bước?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 19. Chu kì lấy mẫu là gì?

A. Khoảng thời gian giữa 2 lần điều chế mã xung.

B. Khoảng thời gian giữa 3 lần lấy mã xung.

C. Khoảng thời gian giữa 2 lần lấy mã xung.

D. Là thời điểm cách đều nhau.

Câu 20. Ảnh bitmap nguyên gốc được lưu vào các tệp có phần mở rộng là

A. .png.

B. .jpg.

C. .bmp.

D. .pic.

----------------------

----------------------

----------------------