TOP 100 Đề thi Lịch sử 10 (cả năm) Cánh Diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Lịch sử 10 – Cánh Diều chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch sử lớp 10.

Mục lục Đề thi Lịch sử 10 Cánh Diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Giữa Học kì 2 Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Xem chi tiết

---------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Lịch sử lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Lịch sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch sử lớp 10  Cánh diều có đáp án - (Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Căn cứ vào dạng thức tồn tại, sử liệu được chia thành những loại hình cơ bản nào?

A. Truyền khẩu, chữ viết, công cụ, sử liệu gốc.

B. Lời nói – truyền khẩu, vật chất, tinh thần, văn tự.

C. Lời nói - truyền khẩu, tranh ảnh, chữ viết, tài sản.

D. Lời nói - truyền khẩu, hiện vật, hình ảnh, thành văn.

Câu 2. Ý nào sau đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Sử học?

A. Dự báo tương lai.

B. Giáo dục, nêu gương.

C. Ghi chép, miêu tả đời sống.

D. Tổng kết bài học từ quá khứ.

Câu 3. Khái niệm lịch sử không bao hàm nội dung nào sau đây?

A. Là một khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.

B. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.

C. Là sự tưởng tượng của con người liên quan đến sự việc sắp diễn ra.

D. Là những câu chuyện về quá khứ hoặc tác phẩm ghi chép về quá khứ.

Cau 4. Câu chuyện “Thôi Trữ giết vua” được lưu truyền để tôn vinh đức tính nào của nhà sử học?

A. Trung thực.

B. Khách quan.

C. Tiến bộ.

D. Nhân văn.

Câu 5. Quá trình khảo sát, tìm kiếm, sưu tầm và tập hợp những thông tin liên quan đến đối tượng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử được gọi là

A. xử lí thông tin, sử liệu.

B. thu thập sử liệu.

C. chọn lọc, phân loại sử liệu.

D. xác minh độ tin cậy của sử liệu.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?

A. Đúc kết bài học kinh nghiệm của quá khứ để dự báo chính xác tương lai.

B. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của cộng đồng.

C. Là cơ sở để các cộng đồng cùng chung sống và phát triển bền vững.

D. Trang bị những hiểu biết về quá khứ cho cá nhân và xã hội.

Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?

A. Nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng.

B. Đúc kết và vận dụng thành công bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

C. Đúc kết bài học kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm từ quá khứ.

D. Từ đúc kết bài học kinh nghiệm của quá khứ sẽ dự báo chính xác tương lai.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không đúng khi giải thích lí do cần học tập lịch sử suốt đời?

A. Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng.

B. Tri thức lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng.

C. Lịch sử là môn học cơ bản, chi phối tất cả các môn học khác.

D. Học lịch sử đưa lại cho ta những cơ hội nghề nghiệp thú vị.

Câu 9. Tri thức về lĩnh vực nào sau đây đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn?

A. Sinh học.

B. Lịch sử.

C. Toán học.

D. Công nghệ.

Câu 10. Ngành khoa học nào dưới đây cung cấp những tri thức cơ bản để nhà sử học khám phá về: quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian của con người trong lịch sử?

A. Địa lí tự nhiên.

B. Thiên văn học.

C. Địa chất học.

D. Khảo cổ học.

.......................

......................

.......................