TOP 100 Đề thi Công nghệ 10 (cả năm) Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Công nghệ 10 – Kết nối tri thức chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Công nghệ lớp 10.

Đề thi Công nghệ 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án

- Giữa Học kì 1

Đề thi Giữa Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

- Học kì 1

Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

- Giữa Học kì 2

Đề thi Giữa Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

- Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

-------------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Công Nghệ 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án - (Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Có mấy thành tựu trong ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Thành tựu thứ hai về ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam?

A. Cơ giới hóa trồng trọt

B. Ứng dụng công nghệ thủy canh, khí canh

C. Ứng dụng công nghệ tưới nước tự động

D. Công nghệ nhà kính

Câu 3. Thành tự thứ tư về ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam?

A. Cơ giới hóa trồng trọt

B. Ứng dụng công nghệ thủy canh, khí canh

C. Ứng dụng công nghệ tưới nước tự động

D. Công nghệ nhà kính

Câu 4. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cơ giới hóa trong trồng trọt?

A. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức ( 2 đề có đáp án + ma trận) (ảnh 1)

B. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức ( 2 đề có đáp án + ma trận) (ảnh 1)

C. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức ( 2 đề có đáp án + ma trận) (ảnh 1)

D. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Kết nối tri thức ( 2 đề có đáp án + ma trận) (ảnh 1)

Câu 5. Người ta phân loại cây trồng theo cách nào sau đây?

A. Theo nguồn gốc

B. Theo đặc tính sinh vật học

C. Theo mục đích sử dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Theo nguồn gốc, cây trồng được chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3  

D. 4

Câu 7. Nhóm cây ôn đới:

A. Cây trồng có nguồn gốc từ vùng có khí hậu ôn đới

B. Cây trồng có nguồn gốc từ vùng có khí hậu nhiệt đới

C. Cây trồng ở nơi có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Nhóm cây á nhiệt đới:

A. Cây trồng có nguồn gốc từ vùng có khí hậu ôn đới

B. Cây trồng có nguồn gốc từ vùng có khí hậu nhiệt đới

C. Cây trồng ở nơi có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Loại cây trồng nào sau đây phân loại theo đặc tính sinh vật học?

A. Cây thân gỗ và cây thân thảo

B. Cây hàng năm và cây lâu năm

C. Cây một lá mầm và cây 2 lá mầm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Loại cây trồng nào sau đây phân loại theo mục đích sử dụng?

A. Cây thân thảo

B. Cây thân gỗ

C. Cây 1 lá mầm

D. Cây hoa

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------