TOP 100 Đề thi Công nghệ 10 (Cả năm) Cánh Diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Tổng hợp Top 100 Đề thi Công nghệ 10 – Cánh diều  (Trồng trọt, thiết kế) chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Công nghệ lớp 10.

Mục lục Đề thi Công nghệ 10 Cánh Diều năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Giữa học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Xem chi tiết 

Đề thi Học kì 2 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ thiết kế)

Xem chi tiết

-----------------------------------

Đề thi Giữa Học kì 1 Công Nghệ lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án (Công nghệ trồng trọt)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Công Nghệ 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Giữa học kì 1 Công Nghệ 10 Cánh Diều có đáp án - (Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Vai trò của trồng trọt:

A. Cung cấp nguyên liệu chế biến

B. Cung cấp nông sản xuất khẩu

C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hình ảnh nào thể hiện vai trò của trồng trọt là cung cấp thức ăn chăn nuôi?

A. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)                                              

B. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)

C. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)                                          

D. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)

Câu 3. Hình ảnh nào thể hiện vai trò của trồng trọt là tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp?

A. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)                                              

B. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)

C. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)                                          

D. TOP 30 đề thi Công Nghệ lớp 10 Giữa học kì 1 Cánh Diều ( 2 đề có đáp án + ma trận)  (ảnh 1)

Câu 4. Triển vọng của trồng trọt:

A. Ứng dụng công nghệ cơ giới.

B. Tự động hóa trong trồng trọt

C. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trồng trọt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt đạt được mấy thành tựu nổi bật?

A. 1                                                                          

B. 2

C. 3                                                                           

D. 4

Câu 6. Thành tựu về công nghệ canh tác là:

A. Nhà trồng cây

B. Hệ thống trồng cây không dùng đất

C. Thiết bị không người lái

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Có loại máy nông nghiệp nào sau đây?

A. Máy làm đất

B. Máy làm cỏ

C. Máy thu hoạch

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Chế phẩm sinh học chất lượng cao là:

A. Phân vi sinh

B. Phân hữu cơ

C. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Theo nguồn gốc phát sinh, cây trồng chia làm mấy nhóm?

A. 1                                                                          

B. 2

C. 3                                                                           

D. 4

Câu 10. Nhóm cây ôn đới có nguồn gốc từ đâu?

A. Vùng có khí hậu ôn đới

B. Vùng có khí hậu nhiệt đới

C. Vùng có khí hậu á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Nhóm cây á nhiệt đới có nguồn gốc từ đâu?

A. Vùng có khí hậu ôn đới

B. Vùng có khí hậu nhiệt đới

C. Vùng có khí hậu á nhiệt đới

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Có cách phân loại cây trồng nào?

A. Theo nguồn gốc

B. Theo đặc tính sinh vật học

C. Theo mục đích sử dụng

D. Cả 3 đáp án trên

....................

....................

....................