TOP 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 - 2024 có đáp án | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Tổng hợp Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 8.

1 12132 lượt xem

TOP 150 Đề thi Tiếng Anh 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 có đáp án

Bộ Đề thi Tiếng Anh 8 Kết nối tri thức

Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 (Global Success) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi 

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 8 (Global Success) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh 8 (Global Success) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 8 (Global Success) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Tiếng Anh 8 Cánh diều

Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh 8 (ilearn Smart World) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 8 (ilearn Smart World) năm 2023 có đáp án

Xemđề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh 8 (ilearn Smart World) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 8 (ilearn Smart World) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Tiếng Anh 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh 8 (Friends plus) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 8 (Friends plus) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh 8 (Friends plus) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 8 (Friends plus) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

==============================

Chương trình cũ

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 năm 2024 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 năm 2024 có đáp án