TOP 100 Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 - 2024 có đáp án | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Tổng hợp Top 100 Đề thi Toán lớp 8 chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.

1 3615 lượt xem

TOP 150 Đề thi Toán 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 có đáp án

Bộ Đề thi Toán 8 Kết nối tri thức

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán 8 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Toán 8 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán 8 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán 8 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Bộ Đề thi Toán 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Toán 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Toán 8 Cánh diều

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán 8 (Cánh diều) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Toán 8 (Cánh diều) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán 8 (Cánh diều) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán 8 (Cánh diều) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

==============================

Chương trình cũ

Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2024 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2024 có đáp án