TOP 100 đề thi Ngữ văn lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 - 2024 có đáp án | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Tổng hợp Top 100 Đề thi Văn lớp 8 chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Văn lớp 8.

1 3294 lượt xem

Bộ đề thi Ngữ văn 8 (cả 3 sách)

Đề thi Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức)

Đề thi Giữa Học kì 1 Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án 

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Giữa Học kì 1 Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 8 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Ngữ văn 8 (Cánh diều)

Đề thi Giữa Học kì 1 Ngữ văn 8 (Cánh diều) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 8 (Cánh diều) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Ngữ văn 8 (Cánh diều) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 8 (Cánh diều) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

================================

Chương trình cũ

Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ văn lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn lớp 8 năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa học kì 2 Ngữ văn lớp 8 năm 2024 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn lớp 8 năm 2024 có đáp án