Giải sgk Lịch sử 6 – CTST

Với giải bài tập Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch sử 6 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 6.