Lý thuyết Hóa học 11(sách mới) | Kiến thức trọng tâm Hóa 11

Lý thuyết Hóa học lớp 11 đầy đủ, cả năm sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm từng bài học Hóa 11 để giúp học sinh nắm vững nội dung bài học từ đó học tốt môn Hóa lớp 11.

1 12985 lượt xem

Lý thuyết Hóa 11 (sách mới)

Lý thuyết Hóa 11 - Kết nối tri thức

Xem chi tiết

 

Lý thuyết Hóa 11 - Cánh diều

Xem chi tiết

 

Lý thuyết Hóa 11 - Chân trời sáng tạo

Xem chi tiết

Chương trình cũ

Lý thuyết Sự điện li

Lý thuyết Axit, bazơ và muối

Lý thuyết Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Lý thuyết Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Lý thuyết Nitơ

Lý thuyết Amoniac và muối amoni

Lý thuyết Axit nitric và muối nitrat

Lý thuyết Photpho

Lý thuyết Axit photphoric và muối photphat

Lý thuyết Phân bón hóa học

Lý thuyết Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lý thuyết Cacbon

Lý thuyết Hợp chất của cacbon

Lý thuyết Silic và hợp chất của silic

Lý thuyết Công nghiệp silicat

Lý thuyết Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Lý thuyết Mở đầu về hóa học hữu cơ

Lý thuyết Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lý thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Lý thuyết Phản ứng hữu cơ

Lý thuyết Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Lý thuyết Ankan

Lý thuyết Xicloankan

Lý thuyết Luyện tập: Ankan và xicloankan

Lý thuyết Anken

Lý thuyết Ankađien

Lý thuyết Luyện tập anken và ankađien

Lý thuyết Ankin

Lý thuyết Luyện tập: Ankin

Lý thuyết Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Lý thuyết Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Lý thuyết Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Lý thuyết Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Lý thuyết Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Lý thuyết Ancol

Lý thuyết Phenol

Lý thuyết Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Lý thuyết Anđehit – Xeton

Lý thuyết Axit cacboxylic

Lý thuyết Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic