Giải sgk Công nghệ 6 – CD

Với giải bài tập Công nghệ lớp 6 Cánh Diều chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ 6 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Công nghệ 6.