Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 7- KNTT

Với Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 7 sách Kết nối tri thức trình bày đầy đủ nội dung chính của tác phẩm, giới thiệu sơ lược về tác giả, trọng tâm kiến thức, sơ đồ tư duy phân tích tác phẩm, ... giúp học sinh học tốt môn Ngữ văn 7.