Giải sgk Đạo đức lớp 4 | Giải bài tập Đạo đức 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)

Với giải bài tập Đạo đức lớp 4 chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Đạo đức 4 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Đạo đức 4.

1 1721 lượt xem

Giải SGK Đạo đức 4 (Sách mới)

Giải Đạo đức 4 Kết nối tri thức

Bài 1: Biết ơn người lao động

Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Bài 3: Yêu lao động

Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác

...Đang cập nhật...

Giải Đạo đức 4 Cánh diều

Bài 1: Người lao động quanh em

Bài 2: Em biết ơn người lao động

Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

...Đang cập nhật...

Giải Đạo đức 4 Chân trời sáng tạo

Bài 1: Người lao động quanh em

Bài 2: Em biết ơn người lao động

Bài 3: Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

...Đang cập nhật...