TOP 100 Đề thi Lịch sử lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới) năm 2023 - 2024 có đáp án | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Tổng hợp Top 100 Đề thi Lịch sử lớp 11 chương trình mới Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch sử lớp 11.

1 2470 lượt xem

Bộ đề thi Lịch sử 11 (cả 3 sách)

Đề thi Lịch sử 11 (Kết nối tri thức)

Đề thi Giữa Học kì 1 Lịch sử 11 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Lịch sử 11 (Kết nối tri thức) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Lịch sử 11 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Lịch sử 11 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Giữa Học kì 1 Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 1 Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo) năm 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Giữa Học kì 2 Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo) năm 2024 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Lịch sử 11 ( Cánh diều)