Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 7 - CD

Với tổng hợp Bố cục các tác phẩm Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn gọn sách Cánh diều giúp học sinh nắm được Bố cục văn bản từ đó học tốt môn Ngữ văn 7.