Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng lanđa = 120 cm

Vietjack.me giới thiệu bộ câu hỏi ôn tập Vật lí có đáp án được biên soạn bám sát chương trình học giúp bạn ôn luyện và bổ sung kiến thức môn Vật lí tốt hơn. Mời các bạn đón xem:

1 153 lượt xem


Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120 cm

Đề bài: Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120 cm. Biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là π3 . Khoảng cách d = MN sẽ là:

A. d = 15 cm.

B. d = 24 cm.

C. d = 30 cm.

D. d = 20 cm.

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Ta có:  φ=2πdλd=20cm

Xem thêm các câu hỏi ôn tập Vật lí chọn lọc, hay khác:

1 153 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: