Sau khi học bài học này, bạn có thái độ, tình cảm như thế nào

Trả lời Câu 2 trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong sách Ngữ văn 10.

1 12 lượt xem


Giải Soạn văn 10 - Kết nối tri thức: Củng cố và mở rộng trang 151

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1)Sau khi học bài học này, bạn có thái độ, tình cảm như thế nào đối với các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như chèo, tuồng, múa rối nước?

Trả lời:

- Sau bài học em có thái độ thêm trân trọng, tự hào và quyết tâm gìn giữ những loại hình nghệ thuật mang ý nghĩa lớn lao, mang giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Xem thêm các bài giải soạn văn lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nêu ngắn gọn những điều bạn đã biết về chèo, tuồng dân gian qua bài học này... 

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Sau khi học bài học này, bạn có thái độ, tình cảm như thế nào... 

Câu 3 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Chọn một đề tài phù hợp được gợi ý trong phần Viết... 

Câu 4 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Dành thời gian để xem trực tiếp hoặc xem qua internet các vở diễn chèo, tuồng nổi tiếng... 

1 12 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: