Nêu ngắn gọn những điều bạn đã biết về chèo, tuồng dân gian qua bài học này

Trả lời Câu 1 trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong sách Ngữ văn 10.

1 9 lượt xem


Giải Soạn văn 10 - Kết nối tri thức: Củng cố và mở rộng trang 151

Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nêu ngắn gọn những điều bạn đã biết về chèo, tuồng dân gian qua bài học này. Bạn muốn trang bị thêm những kiến thức gì để có thể khám phá thế giới độc đáo của sân khấu chèo, tuồng?

Trả lời:

* Những hiểu biết về chèo:

- Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng đồng bằng sông Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình.

- Chèo phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt Nam: lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị, nhưng tràn đầy tự hào dân tộc, kiên cường đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.

* Những hiểu biết về tuồng:

- Tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam được hình thành trên cơ sở ca vũ nhạc và các trò diễn xướng dân gian vốn có từ lâu đời và rất phong phú của dân tộc Việt Nam. Đến cuối thế kỷ 18 Tuồng đã phát triển một cách hoàn chỉnh mọi mặt từ kịch bản văn học đến nghệ thuật biểu diễn.

- Kiến thức em muốn được trang bị thêm: kiến thức về ngôn ngữ tuồng, ngôn ngữ trong múa rối nước hay cách sử dụng cao dao, tục ngữ trong các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian,…

Xem thêm các bài giải soạn văn lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nêu ngắn gọn những điều bạn đã biết về chèo, tuồng dân gian qua bài học này... 

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Sau khi học bài học này, bạn có thái độ, tình cảm như thế nào... 

Câu 3 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Chọn một đề tài phù hợp được gợi ý trong phần Viết... 

Câu 4 (trang 151 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Dành thời gian để xem trực tiếp hoặc xem qua internet các vở diễn chèo, tuồng nổi tiếng... 

1 9 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: