Soạn văn lớp 10 Tập 1 - Kết nối tri thức

Với các bài soạn văn lớp 10 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học giúp các em dễ dàng soạn văn 10 Tập 1.

1 1440 lượt xem


Mục lục Soạn văn 10 Tập 1 Kết nối tri thức

Bài 1: Sức hấp dẫn của chuyện kể

Tri thức Ngữ văn trang 9

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Tản Viên từ Phán sự lục

Chữ người tử tù

Thực hành tiếng Việt trang 28

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện

Củng cố và mở rộng trang 37

Thực hành đọc: Tê-dê trang 38

Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca

Tri thức ngữ văn trang 43

Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Thu hứng (Cảm xúc mùa thu)

Mùa xuân chín

Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Thực hành tiếng Việt trang 58

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ

Củng cố và mở rộng trang 70

Thực hành đọc: Cánh đồng trang 71

Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận

Tri thức ngữ văn trang 73

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Yêu và đồng cảm

Chữ bầu lên nhà thơ

Thực hành tiếng Việt trang 86

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

Thảo luận về một vấn đề đời sống có ý kiến khác nhau

Củng cố và mở rộng trang 94

Thực hành đọc: Thế giới mạng và tôi trang 95

Bài 4: Sức sống của sử thi

Tri thức ngữ văn trang 97

Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Thực hành tiếng Việt trang 112

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Củng cố và mở rộng trang 121

Thực hành đọc: Ra-ma buộc tội trang 121

Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian

Tri thức ngữ văn trang 125

Xúy Vân giả dại

Huyện đường

Múa rối nước hiện đại soi bóng tiền nhân

Viết báo cáo nghiên cứu - Về một vấn đề sân khấu dân gian Việt Nam

Lắng nghe và phản hồi về nội dung một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu

Củng cố và mở rộng trang 151

Thực hành đọc: Hồn thiêng đưa đường trang 152

Ôn tập học kì 1

1 1440 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: