Unit 7 lớp 10: Language trang 17

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: Language trang 17 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 10 thí điểm dễ dàng hơn.

1 1108 lượt xem
Tải về


Tiếng Anh 10 Unit 7: Language trang 17

Video giải Tiếng Anh 10 Unit 7: Cultural divesity: Language

Vocabulary

1. (Trang 17 - Tiếng anh 10) Match each word with its definition. Then practise reading the words out loud.

(Nối mỗi từ với định nghĩa của nó. Sau đó thực hành đọc lớn từ đó lên.) 

Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language trang 17 (ảnh 1)

Đáp án:

1.g

2.e

3.d

4.b

5.a

6.c

7.f

 

Hướng dẫn dịch:

1-g

lời cầu hôn - một kế hoạch hoặc đề nghị; một lời ngỏ lời cầu hôn

2-e

đính hôn - một thỏa thuận hoặc một lời hứa kết hôn

3-d

đám cưới - một buổi lễ mà trong đó hai người kết hôn với nhau

4-b

sự đón tiếp - một bữa tiệc thân mật để mừng điều gì)
 

5-a

Cô dâu- một phụ nữ đang kết hôn hoặc sắp kết hôn

6-c

chú rể - một người đàn ông đang kết hôn hoặc sắp kết hôn

7-f

buổi lễ - một sự kiện xã hội thân mật hoặc tôn giáo chính thức được thực hiẻa theo những phong tục

2. (Trang 17 - Tiếng anh 10) Circle the correct words in brackets to complete the sentences. 

(Khoanh tròn những từ đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language trang 17 (ảnh 2)

Đáp án:

1. wedding

2. groom

3. bride

4. reception

5. guests

6. before

7. engaged

 

Hướng dẫn dịch:

1. Đám cưới em họ tôi là vào Chủ nhật tới.

2. Vào ngày cưới, phù rể sẽ giúp đỡ chú rể.

3. Cô dâu có thể có thật nhiều phù dâu như mong muốn. 

4. Có một tiệc cưới dành cho khách sau lễ cưới. 

5. Có khoảng 100 khách ở đám cưới em họ tôi

6. Trong quá khứ, lễ dạm ngõ và lễ đính hôn diễn ra 1 hoặc 2 năm trước lễ cưới. 

7. Anh trai tôi đã đính hôn với một người bạn từ thời đại học và đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho ngày trọng đại này.  

Pronunciation

1. (Trang 17 - Tiếng anh 10) Listen and repeat, paying attention to the stress patterns.

(Nghe và lặp lại, chú ý kiểu dấu nhấn.)

Bài nghe: 

 Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language trang 17 (ảnh 3)

Hướng dẫn dịch:

Increase (v): Tăng

Increase (n): Việc tăng

Decrease(v): Giảm

Decrease (n): việc giảm

Perfect (v): làm cho hoàn hảo

Perfect(adj): Hoàn hảo

Import (v): Nhập khẩu

Import(n):Hàng nhập khẩu, sự nhập khẩu

Present (v): Trình bày

Present (n): Món quà

Export (v): Xuất khẩu

Export (n) hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu

Protest (v): Phản đối

Protest (n): sự phản đối

Object (v): chống đối

Object (n): Đồ vật

Rebel (v): Chống đối

Rebel (n): người nổ loạn, phiến loạn

Contrast (v): đối chiếu

Contrast (n): sự trái ngược

2. (Trang 17 - tiếng anh 10) Listen to the sentences and practise say them correctly. Pay attention to the stress pattern of the underlined words.  

(Nghe các câu và thực hành nói chúng một cách chính xác. Chú ý đến kiểu dấu nhấn của từ gạch dưới.)

Bài nghe: 

Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language trang 17 (ảnh 4)

Hướng dẫn dịch:

1. Có sự gia tăng về số người kết hôn muộn ở Việt Nam.

2. Ở Việt Nam, khách thường cho tiền như quà cưới dành cho các cặp đôi mới cưới vào ngày cưới của họ.

3. Ở những thành phố lớn, tỉ lệ sinh đã giảm trong vài năm gần đây.

4.Trong thực tế, thật khó để gặp được nửa kia hoàn hảo.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 chi tiết, hay khác:

Unit 7: Getting Started (trang 16, 17): Wedding in Viet Nam 1. Listen and read...

Unit 7: Grammar (trang 18): Do you agree with the following statements...

Unit 7: Reading (trang 19): Are the following statements true for you...

Unit 7: Speaking (trang 20, 21): Do the quiz. Then read the information in and check your answers...

Unit 7: Listening (trang 21): You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania...

Unit 7: Writing (trang 22): The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics...

Unit 7: Communication and culture (trang 23 - 24): Read some information about gift-giving in the UK. Read about each occasion...

Unit 7: Looking back (trang 24, 25): Listen to some sentences and put the mark (') before the stressed syllable in the words below...

Unit 7: Project (trang 25): As part of an education exchange programme, a group of foreign students...

1 1108 lượt xem
Tải về