Giải SBT Toán 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết bám sát nội dung SBT Toán 6 Tập 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong sách bài tập Toán 6. 

1 433 lượt xem


Mục lục Giải SBT Toán 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên – Kết nối tri thức

Bài 1: Tập hợp

Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Bài 6: Lũy thừa với số mũ đầu tiên

Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Ôn tập Chương 1

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương 3: Số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Chương 6: Phân số

1 433 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: