Giải SBT Toán 6 Bài 30 (Kết nối tri thức): Làm tròn và ước lượng

Lời giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 30: Làm tròn và ước lượng sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong sách bài tập Toán 6. 

1 893 lượt xem
Tải về


Giải SBT Toán 6 Bài 30: Làm tròn và ước lượng

Bài 7.18 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Làm tròn số:

a) 127,6421 đến hàng phần mười;

b) 5 123,7556 đến hàng phần trăm;

c) 21,599 91 đến hàng phần nghìn;

d) 5 128,755 đến hàng chục.

Lời giải:

a) Làm tròn số 127,6421 đến hàng phần mười:

- Chữ số hàng phần mười của số 127,6421 là 6.

- Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số hàng phần mười giữu nguyên là 6 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Vậy số 127,6421 làm tròn đến hàng phần mười là 127,6.

b) Làm tròn số 5 123,7556 đến hàng phần trăm:

- Chữ số hàng phần trăm của số 5 123,7556 là 5.

- Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng phần trăm tăng lên một đơn vị là 6 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Vậy số 5 123,7556 làm tròn đến hàng phần trăm là 5 123,76.

c) Làm tròn số 21,599 91 đến hàng phần nghìn:

- Chữ số hàng phần nghìn của số 21,599 91 là 9.

- Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng phần nghìn tăng lên một đơn vị (các chữ số tính từ hàng lớn nhất đến hàng phần nghìn là 21,599; tăng lên một đơn vị ở hàng phần nghìn là 21,600) và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Vậy số 21,599 91 làm tròn đến hàng phần nghìn là 21,600.

d) Làm tròn số 5 128,755 đến hàng chục.

- Chữ số hàng chục của số 5 128,755 là 2.

- Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng chục tăng lên một đơn vị là 3 và thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 đồng thời bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Vậy số 5 128,755 làm tròn đến hàng chục là 5 130.

Bài 7.19 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81) . 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Lời giải:

Ta thấy 3,95 < 4; 4,81 < 5; 4,71 < 5 nên ước lượng giá trị biểu thức trên nhỏ hơn (4 + 5) . 5 = 45

Mà 45,25 > 45.

Vậy Nam đã tính sai.

Tính toán lại ta được: (3,95 + 4,81) . 4,71 = 8,76 . 4,71 = 41,2596.

Kết quả đúng là 41,2596.

Bài 7.20 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu:

2,2 tấn gỗ;

4 000 kWh điện;

40 nghìn lít nước;

600 lít dầu thô.

Nǎm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở,

nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất

bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh

điện, bao nhiêu lít nước và bao nhiêu lít dầu thô?

(Theo giaytanlong.com.vn)

 Lời giải:

Nǎm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở hay là có 5 600 000 học sinh Trung học cơ sở.

Khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh trong năm học 2018-2019 là:

5 600 000 . 2 = 11 200 000 (kg) = 11 200 (tấn)

Số tấn gỗ tiết kiệm được là:

1 1200 . (2,2 : 1,4) = 17 600 (tấn)

Số kWh điện tiết kiệm được là:

11200 . (4000 : 1,4) = 32 000 000 (kWh) = 32 (triệu kWh)

Số lít nước tiết kiệm được là:

11 200 . (40 : 1,4) = 320 000 (nghìn lít)  = 320 (triệu lít)

Số lít dầu thô tiết kiệm được là:

11 200 . (600 : 1,4) = 4 800 000 (lít) = 4,8 (triệu lít)

Vậy khối lượng gỗ, điện, nước và dầu thô tiết kiệm được năm học 2018-2019 lần lượt là 17 600 tấn gỗ, 32 triệu kWh điện, 320 triệu lít nước và 4,8 triệu lít dầu thô.

Bài 7.21 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay, xã này dự định dùng  diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

 Lời giải:

Diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã là:

81,5 .  =  = 58,214285… (ha)

Làm tròn số 58,214285 đến chữ số thập phân thứ ba là 58,214.

Vậy diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã khoảng 58,214 ha.

Bài 7.22 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD và bằng khoảng  cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

(Theo Tổng cục Thống kê)

Lời giải:

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 bằng khoảng  cùng kì năm trước (tức là 8 tháng đầu năm 2019).

Ta đưa bài toán về tìm một số biết  của số đó bằng a thì số đó là  (m, n ).

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

336,32 :  = 337,331 996 (tỉ USD)

Làm tròn số 337,331 996 đến hàng đơn vị là 337.

Vậy trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta khoảng 337 tỉ USD.

Bài 7.23 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2 - KNTT: Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 7 570,9 (nghìn ha); giảm 171  000 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

(Theo Tổng cục Thống kê)

Lời giải:

Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta giảm  so với năm trước.

Số phần diện tích trồng lúa năm 2018 bằng số phần diện tích trồng lúa năm 2017 là:

1 − 171  000=9831000   (diện tích trồng lúa năm 2017)

Diện tích trồng lúa năm 2017 là:

7570,9 : 9831000 = 7 701,831 129 (nghìn ha) = 7 701 831, 129 (ha)

Làm tròn số 7 701 831, 129 đến hàng đơn vị là 7 701 831.

Vậy diện tích trồng lúa năm 2017 khoảng 7 701 831 ha.

 

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Ôn tập Chương 7

Bài 32: Điểm và đường thẳng

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Xem thêm tài liệu Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Trắc nghiệm Bài 30: Làm tròn và ước lượng

1 893 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: