Hãy kể tên một số sản phẩm hóa học trong đời sống hằng ngày

Lời giải Câu hỏi 3 trang 8 Hóa học 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Hóa học lớp 10.

1 14 lượt xem


Giải Hóa 10 – Kết nối tri thức: Mở đầu

Câu hỏi 3 trang 8 Hóa học 10: Hãy kể tên một số sản phẩm hóa học trong đời sống hằng ngày.

Lời giải:

Một số sản phẩm hóa học trong đời sống hàng ngày:

- Phân bón NPK cho cây trồng

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Xăng, dầu là nhiên liệu chạy động cơ xe máy, xe ô tô.

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Thuốc chữa bệnh.

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Quần áo, mĩ phẩm.

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Đồ gia dụng trong gia đình

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Vật liệu xây dựng

Giải Hóa 10 Mở đầu - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác: 

Mở đầu trang 6 Hóa học 10: Hóa học là một trong các nội dung của môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở...

Câu hỏi 1 trang 7 Hóa học 10: Đối tượng nghiên cứu của hóa học là sự biến đổi chất, hãy lấy 5 ví dụ về sự biến đổi hóa học...

Câu hỏi 2 trang 7 Hóa học 10: Hãy cho biết khái niệm chất vô cơ và chất hữu cơ...

Câu hỏi 4 trang 8 Hóa học 10: Người nông dân sử dụng sản phẩm nào của hóa học để tăng năng suất cây trồng...

1 14 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: