Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5.

1 1460 lượt xem
Tải về


Giải Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

Video giải Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 124 Bài 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 

10% của 120 là 12

Quảng cáo

5% của 120 là 6

Vậy: 15% của 120 là 18

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

… % của 240 là…

… % của 240 là…

… % của 240 là…

Vậy 17,5% của 240 là…

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Lời giải

a)

Quảng cáo

10 % của 240 là 24

5 % của 240 là 12

2,5 % của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b)

10 % của 520 là 52

10 % của 520 là 52

10 % của 520 là 52

 5 % của 520 là 26

Vậy 35% của 520 là 182.

Toán lớp 5 trang 124 Bài 2: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ) 

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

Toán lớp 5 trang 124 Luyện tập chung (ảnh 1)

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Lời giải

a) So với thể tích của hình lập phương bé thì thể tích hình lập phương lớn bằng:

3 : 2 = 1,5 = 150 %

b) Thể tích hình lập phương lớn là:

64 × 1,5 = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150% b) 96cm3

Toán lớp 5 trang 125 Bài 3: Tính nhanh:

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên .

Hỏi:

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ.

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông

Toán lớp 5 trang 124 Luyện tập chung (ảnh 1)

Lời giải

a) Có thể coi hình đã cho gồm 3 hình lập phương lớn cạnh 2 cm.

Vậy thể tích hình đó là:

(2 × 2 ×2) × 3 = 24 (cm3)

Suy ra hình đã cho gồm có 24 hình lập phương nhỏ.

b) Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích toàn phần của 3 hình lập phương lớn bằng:

6 × 3 = 18 (mặt)

Vì trong 18 mặt đó có 4 mặt không phải sơn nên:

Diện tích cần sơn của hình đã cho gấp 14 lần diện tích "4cm2" nói trên.

Vậy diện tích cần sơn của hình đã cho là:

4 × 14 = 56 (cm2)

Bài giảng Toán lớp 5trang 124, 125 Luyện tập chung

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 128 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 86 Hình tam giác

Toán lớp 5 trang 88 Diện tích hình tam giác

------------------------------------------------------------------------------

Bài tập Luyện tập chung trang 124, 125

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39, 40 Luyện tập chung

Cách tính thể tích của các hình lớp 5 chi tiết

Bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

1 1460 lượt xem
Tải về