Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5.

1 429 lượt xem
Tải về


Giải Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Video giải Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Toán lớp 5 trang 135 Bài 1: Tính: 

a) 3 giờ 12 phút × 3

4 giờ 23 phút × 4

12 phút 25 giây × 5

b) 4,1 giờ × 6

3,4 phút × 4

9,5 giây × 3

Lời giải

Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số (ảnh 1)

Toán lớp 5 trang 135 Bài 2: Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu? 

Lời giải

Thời gian bé Lan đã ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây × 3 = 3 phút 75 giây = 4 phút 15 giây

Đáp số: 4 phút 15 giây

Bài giảng Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời gian với một số

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 136 Chia số đo thời gian cho một số

Toán lớp 5 trang 137 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 137, 138 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập

---------------------------------------------------------------------

Bài tập Nhân số đo thời gian với một số

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 55 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Bài tập Nhân, chia số đo thời gian

--------------------------------------------------------------------------

Lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số lớp 5

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 3 giờ 12 phút x 3

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số lớp 5 (ảnh 1)

Vậy: 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 5 năm 9 tháng x 2

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số lớp 5 (ảnh 1) (18 tháng=1 năm 6 tháng)

Vậy: 5 năm 9 tháng x 2 = 11 năm 6 tháng.

1 429 lượt xem
Tải về