Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 3 - 4 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 3 - 4 bộ sách Cánh diều  hay, ngắn gọn nhất và đủ ý giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài Kiến thức ngữ văn trang 3 - 4 để chuẩn bị bài và soạn văn 6. Mời các bạn đón xem:

1 100 lượt xem Tải về


Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 3 - 4 Cánh diều

1. Truyện đồng thoại; đề tài và chủ đề

- Truyện đồng thoại là loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật. Các con vật trong truyện đồng thoại được các nhà văn miêu tả, khắc hoạ như con người (gọi là nhân cách hoá).

- Đề tài là phạm vi cuộc sống được miêu tả trong văn bản. Ví dụ: Đề tài của truyện Sự tích Hồ Gươm là đánh giặc cứu nước.

- Chủ đề là vấn đề chính được thể hiện trong văn bản. Ví dụ: Chủ đề của truyện Sự tích Hồ Gươm là tinh thân yêu nước và khát vọng hoà bình của nhân dân ta.

2. Mở rộng chủ ngữ

- Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho các câu hỏi Ai?, Con gì?, Cái gì?. Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.

- Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 6 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Bài học đường đời đầu tiên

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Thực hành tiếng Việt trang 16

Thực hành đọc hiểu - Cô bé bán diêm

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

1 100 lượt xem
Tải về