Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh

Với giải bài 130 trang 23 sách bài tập Toán lớp 5 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Toán 5. Mời các bạn đón xem:

1 2499 lượt xem


Giải SBT Toán 5: Phép cộng

Bài 130 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1 cm; Tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5 cm; tổng độ dài cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Lời giải:

Nhận xét: - Khi cộng các tổng độ dài từng cặp cạnh của hình tam giác ABC ta có :

AB+BC+BC+AC+AC+AB=9,1+10,5+12,4  cm

Hay AB+BC+ACChu vi hinh tam giác ABC +AB+BC+ACChu vi hinh tam giác ABC =32  ( cm)   

Như vậy:

(AB + BC + AC) × 2 = 32 (cm)

Từ đây tìm được chu vi của hình tam giác ABC là:

32 : 2 = 16 (cm)

Bài giải:

2 lần chu vi của hình tam giác ABC là:

9,1 + 10,5 + 12,4 = 32 (cm)

Chu vi của hình tam giác ABC là:

32 : 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 118 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính...

Bài 119 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính...

Bài 120 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính...

Bài 121 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh...

Bài 122 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng...

Bài 123 trang 22 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 124 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất...

Bài 125 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 126 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng...

Bài 127 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau...

Bài 128 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Bốn bạn: Hiên, My, Hưng, Thịnh cân nặng lần lượt...

Bài 129 trang 23 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có...

1 2499 lượt xem