Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Thực hành - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Thực hành sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

1 15 lượt xem


Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Thực hành - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bài 1: Đưa ngón tay và đếm thêm 9 (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bảng nhân 9 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải

Học sinh đếm theo hướng dẫn trên ảnh.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bài 2: Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 9.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bảng nhân 9 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải

Học sinh thực hành với bạn.

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Luyện tập

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bảng chia 9

Em làm được những gì

Xem đồng hồ

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

1 15 lượt xem