Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Luyện tập - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Luyện tập sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

1 23 lượt xem


Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Luyện tập - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bài 1: Tính nhẩm.

9 × 2 = …              9 × 3 = …              9 × 8 = …              9 × 7 = …              0 × 9 = …

9 × 4 = …              9 × 5 = …              9 × 6 = …              9 × 9 = …              9 × 10 = …

Lời giải

Em hay dựa vào bảng nhân 9 để giải bài toán.

 9 × 2 = 18             9 × 3 = 27              9 × 8 = 72              9 × 7 = 63              0 × 9 =0

9 × 4 = 36              9 × 5 = 45              9 × 6 = 54              9 × 9 = 81              9 × 10 = 90

KHÁM PHÁSố?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Bảng nhân 9 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó. Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, cọn vượn này có thể nhảy xa …cm.

Lời giải

Để tính số cm con vượn có thể nhảy qua em thực hiện phép tính nhân lấy chiều dài thân con vượn nhân với số lần 70.

Ta có vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.

Vậy một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa 630 cm (vì 9 × 70 = 630).

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 Thực hành

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bảng chia 9

Em làm được những gì

Xem đồng hồ

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

1 23 lượt xem