Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 Luyện tập: Bàn tay cô giáo - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 Luyện tập: Bàn tay cô giáo sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 3.

1 114 lượt xem


Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 Luyện tập: Bàn tay cô giáo

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 77 Bài 1: Câu “Chiếc thuyền xinh quá!” thuộc kiểu câu nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Câu khiến.

b) Câu cảm.

c) Câu hỏi.

Trả lời:

Đáp án: b) Câu cảm.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 77 Bài 2: Em hãy viết một câu cảm để thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú trước bức tranh của cô giáo trong bài thơ trên.

Trả lời:

Ôi, nhìn kìa, bức tranh mới đẹp làm sao!

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài đọc 1: Tiếng đàn (trang 71, 72, 73 VBT Tiếng Việt lớp 3)

Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu (trang 74, 75 VBT Tiếng Việt lớp 3)

Bài viết 2: Em yêu nghệ thuật (trang 75, 76 VBT Tiếng Việt lớp 3)

Bài đọc 4: Quà tặng chú hề (trang 78, 79 VBT Tiếng Việt lớp 3)

Góc sáng tạo (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 3)

Tự đánh giá (trang 80 VBT Tiếng Việt lớp 3)

1 114 lượt xem