Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (sách mới) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tài liệu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 với hàng nghìn bài tập từ cơ bản đến nâng cao đầy đủ các dạng bài, các mức độ có lời giải chi tiết giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập môn Toán lớp 3. Đây cũng là bộ đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 giúp Giáo viên, Phụ huynh kiểm tra, đánh giá được năng lực học tập môn Toán 3 của học sinh.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (sách mới) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả năm) Kết nối tri thức có đáp án

Xem chi tiết

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả năm) Cánh diều có đáp án

Xem chi tiết

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả năm) Chân trời sáng tạo có đáp án

Xem chi tiết

--------------------------------------------------------

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 1

Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 3 trăm, chục và 5 đơn vị viết là:

A. 375

B. 357

C. 573

D. 537

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là: 375

Câu 2. Số liền trước của số 200 là:

A. 189

B. 198

C. 199

D. 201

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số liền trước của số 200 ta lấy:

200 – 1 = 199

Vậy số liền trước của số 200 là 199.

Câu 3. Trong dãy số sau, dãy số nào có ba số là ba số liên tiếp?

A. 11, 13, 15

B. 323, 324, 325

C. 100, 200, 300

D. 610, 600, 590

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Dãy số có ba số liên tiếp là:

323, 324, 325

Câu 4. Tổng của 338 và 152 là:

A. 286

B. 186

C. 480

D. 490

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Em đặt tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (Kết nối tri thức) Tuần 1 có đáp án (ảnh 1)

Câu 5. Số hạng thứ nhất là 54, tổng là 100. Vậy số hạng thứ hai là:

A. 46

B. 56

C. 66

D. 36

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Số hạng thứ hai là: 100 – 54 = 46

Câu 6. Trong các phép tính sau phép tính có kết quả lớn nhất là

A. 234 + 472

B. 615 – 72

C. 405 + 188

D. 920 – 150

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

234 + 472 = 706

615 – 72 = 543

405 + 188 = 593

920 – 150 = 770

Em so sánh: 543 < 593 < 706 < 770

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 920 – 150

Câu 7. Lớp 3A và lớp 3B có tất cả 72 học sinh, trong đó lớp 3A có 35 học sinh. Vậy số học sinh lớp 3B có là:

A. 27 học sinh

B. 37 học sinh

C. 29 học sinh

D. 36 học sinh

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số học sinh lớp 3B là:

72 – 35 = 37 (học sinh)

Đáp số: 37 học sinh

...........................

...........................

...........................