TOP 40 câu Trắc nghiệm Địa lí Bài 19 (có đáp án): Thiên nhiên châu Đại Dương - Chân trời sáng tạo

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 Bài 19: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí có đáp án đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 19.

1 15 lượt xem
Tải về


Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương - Chân trời sáng tạo

Câu 1. Châu Đại Dương nằm giữa đại dương nào sau đây?

A. Ấn Độ Dương .

B. Thái Bình Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Đáp án: B

Giải thích:

Hình 19.1: Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương (SGK - trang 162).

Câu 2. Châu Đại Dương trải dài từ đâu đến đâu?

A. Từ khỏang 100N đến 300N.

B. Từ khỏang 100N đến 390N.

C. Từ khỏang 100N đến 200N.

D. Từ khỏang 100N đến 290N.

Đáp án: B

Giải thích:

Châu Đại Dương trải dài từ khoảng vĩ tuyến 100N đến khoảng 390N (SGK - trang 163).

Câu 3. Địa hình bờ biển của châu Đại Dương có đặc điểm?

A. Ít bị chia cắt.

B. Bị cắt xẻ mạnh.

C. Có nhiều vũng vịnh.

D. Có nhiều bãi cát đẹp.

Đáp án: A

Giải thích:

… với bốn phía giáp biển, đường bờ biển ít bị chia cắt. (SGK - trang 163).

Câu 4. Châu Đại Dương gồm những bộ phận nào?

A. Lục địa Ô-xtray-li-a.

B. Vùng đảo châu Đại Dương .

C. Lục địa Ô-xtray-li-a và chuỗi đảo châu Đại Dương.

D. Vùng đảo châu Đại Dương và đảo Mê-la-nê-di.

Đáp án: C

Giải thích:

Châu Đại Dương …, bao gồm các chuỗi đảo … và lục địa Ô-xtrây-li-a. (SGK - trang 163).

Câu 5. Đất nước có diện tích lớn nhất châu Đại Dương là?

A. Va-nu-a-tu.

B. Niu Di-len.

C. Pa-pua Niu Ghi-nê.

D. Ô-xtrây-li-a.

Đáp án: D

Giải thích:

Hình 19.1: Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương (SGK - trang 162).

Câu 6. Phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a có địa hình gì?

A. Cao nguyên, hoang mạc.

B. Đồng bằng.

C. Sơn Nguyên.

D. Bờ biển.

Đáp án: A

Giải thích:

Phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a có độ cao trung bình dưới 500m với cao nguyên…, hoang mạc… (SGK trang 163).

Câu 7. Đại bộ phận diện tích lãnh thổ Ô-xtrây-li-a có khí hậu?

A. Lạnh giá.

B. Khô hạn.

C. Ôn hòa.

D. Ẩm ướt.

Đáp án: B

Giải thích:

Phần lớn diện tích lãnh thổ Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn. (SGK - trang 164).

Câu 8. Khoáng sản chủ yếu của châu Đại Dương là?

A. Vàng, dầu mỏ.

B.  Sắt, đồng, vàng, than, dầu mỏ.

C. Than, dầu khí.

D. Cát  thủy tinh.

Đáp án: B

Giải thích:

Châu Đại Dương có nhiều tài nguyên khoáng sản có giá trị như sắt, đồng, vàng, than, dầu mỏ… (SGK - trang 163).

Câu 9. Khu vực trung tâm lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu?

A. Mát mẻ.

B. Nóng, ẩm, mưa nhiều.

C. Nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa.

D. Điều hòa, mưa nhiều.

Đáp án: C

Giải thích:

Hình 19.2 Bản đồ khí hậu Ô-xtrây-li-a (SGK - trang 164).

Câu 10. Loại thú độc đáo, chỉ có ở châu Đại Dương là?

A. Tê giác.

B. Thú có túi.

C. Chim cánh cụt.

D. Hải cẩu.

Đáp án: B

Giải thích:

Ô-xtrây-li-a là nơi có hệ  động, thực vật rất phong phú và độc đáo…, trong đó có những loài đặc hữu như thú có túi… (SGK-trang 165).

Câu 11. Loài thực vật nào sau đây được in trên quốc huy của Ô-xtrây-li-a?

A. Thông.

B. Phi lao.

C. Keo hoa vàng.

D. Lim.

Đáp án: C

Giải thích:

Quốc huy Ô-xtrây-li-a sử dụng hình ảnh … trên nền cây keo hoa vàng rất phổ biến ở nước này. (SGK-trang 165).

Câu 12. Phía bắc lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu?

A. Mát mẻ.

B. Nhiệt đới gió mùa.

C. Nhiệt đới.

D. Điều hòa, mưa nhiều..

Đáp án: B

Giải thích:

Hình 19.2 Bản đồ khí hậu Ô-xtrây-li-a (SGK - trang 164).

Câu 13. Khu vực phía đông và đông nam lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu?

A. Mát mẻ.

B. Nhiệt đới gió mùa.

C. Nhiệt đới.

D. Núi cao.

Đáp án: D

Giải thích:

Khu vực phía đông và đông nam có thêm kiểu khí hậu núi cao. (SGK - trang 164).

Câu 14. Ô-xtrây-li-a có bao nhiêu loài động vật có vú?

A. Hơn 320 loài.

B. Hơn 350 loài.

C. Hơn 370 loài.

D. Hơn 360 loài.

Đáp án: C

Giải thích:

Ô-xtrây-li-a có hơn 370 loài động vật có vú. (SGK - trang 165).

Câu 15. Trên đảo Ta-xma-ni-a phát triển thảm thực vật nào sau đây?

A. Hoang mạc.

B. Thảo nguyên.

C. Xavan.

D. Rừng nhiệt đới.

Đáp án: D

Giải thích:

Các khu rừng nhiệt đới phát triển ở phía nam và trên đảo Ta-xma-ni-a. (SGK - trang 165).

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 sách Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc khác:

 

1 15 lượt xem
Tải về