TOP 40 câu Trắc nghiệm Địa lí Bài 17 (có đáp án): Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh - Chân trời sáng tạo

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh có đáp án đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 17.

1 19 lượt xem
Tải về


Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh - Chân trời sáng tạo

Câu 1. Dân cư Trung và Nam Mỹ bao gồm?

A. Người Anh-điêng, người Âu, người Phi.

B. Người bản địa, người nhập cư, người lai.

C. Người Anh-điêng, người Âu.

D. Người Anh-điêng.

Đáp án: B

Giải thích:

Dân cư Trung và Nam Mỹ bao gồm: người bản địa, người nhập cư và người lai. (SGK trang 157).

Câu 2. Người bản địa ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu là người?

A. Người Âu.

B. Người Anh-điêng.

C. Người Phi.

D. Người lai.

Đáp án: B

Giải thích:

Người bản địa chủ yếu là người Anh-điêng… (SGK - trang 157).

Câu 3. Sự hợp huyết giữa người gốc Âu, người gốc Phi và người Anh-điêng bản địa tạo nên đặc điểm gì trong nguồn gốc dân cư của Trung và Nam Mỹ?

A. Dân số đông.

B. Đa dân tộc.

C. Sự đa dạng.

D. Dân số trẻ.

Đáp án: C

Giải thích:

Sự hợp huyết giữa người gốc Âu, người gốc Phi và người Anh-điêng bản địa tạo nên sự đa dạng trong nguồn gốc dân cư của Trung và Nam Mỹ. (SGK - trang 157).

Câu 4. Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú là do?

A. Có nhiều thổ dân da đỏ sinh sống.

B. Kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa.

C. Kết hợp văn hóa Á và Âu.

D. Kết hợp văn hóa Phi và Âu.

Đáp án: B

Giải thích:

Sự kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa đã tạo nên nền văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú… (SGK - trang 159).

Câu 5. Các đô thị lớn ở Trung và Nam Mỹ phân bố chủ yếu ở?

A. Khu vực đồng bằng A-ma-dôn.

B. Ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

C. Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni.

D. Sâu trong nội địa.

Đáp án: B

Giải thích:

Hình 17.1: Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020 (SGK - trang 158).

Câu 6. Đô thị lớn nào sau đây không thuộc Trung và Nam Mỹ?

A. Ri-ô-đê Gia-nê-rô.

B. Xao Pao-lô.

C. Mê-hi-cô Xi-ti.

D. Xan-ti-a-gô.

Đáp án: C

Giải thích:

Hình 17.1: Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020 (SGK - trang 158).

Câu 7. Tốc độ đô thị hóa của Trung và Nam Mỹ diễn ra như thế nào?

A. Chậm hơn so với thế giới.

B. Bằng mức trung bình thế giới.

C. Nhanh hơn tốc độ trung bình thế giới.

D. Tốc độ đô thị hóa cao.

Đáp án: D

Giải thích:

Trung và Nam Mỹ có tốc độ đô thị hóa cao. (SGK - trang 157).

Câu 8. Tỉ lệ dân thành thị năm 2020 của Trung và Nam Mỹ là?

A. 60%.

B. 80%.

C. 70%.

D. 90%.

Đáp án: B

Giải thích:

Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực chiếm hơn 80% số dân. (SGK - trang 157).

Câu 9. Quá Trình cải cách ruộng đất không triệt để, khiến cho dân nghèo không có ruộng đất phải di dân từ nông thôn ra các thành phố lớn để tìm việc làm là nguyên nhân thúc đẩy quá trình gì ở Trung và Nam Mỹ?

A. Nạn đói xảy ra.

B. Ô nhiễm môi trường.

C. Quá trình đô thị hóa tự phát.

D. Công nghiệp chưa phát triển.

Đáp án: C

Giải thích:

Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ mang tính chất tự phát. Một trong những nguyên nhân là do quá trình cải cách ruộng đất không triệt để, khiến cho dân nghèo không có ruộng đất phải di dân từ nông thôn ra các thành phố lớn để tìm việc làm…(SGK - trang 157).

Câu 10. Dân số Trung và Nam Mỹ năm 2020 là?

A. Gần 654 triệu người.

B. Gần 644 triệu người.

C. Gần 645 triệu người.

D. Gần 656 triệu người.

Đáp án: A

Giải thích:

Trung và Nam Mỹ có quy mô dân số lớn (gần 654 triệu người, năm 2020) (SGK - trang 157).

Câu 11. Lễ hội Ca-ni-van là lễ hội đặc sắc của nền văn hóa nào?

A. Mỹ Latinh.

B. May-a.

C. In-ca.

D. A-dơ-tếch.

Đáp án: A

Giải thích:

… văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú với lễ hội Ca-ni-van… (SGK- trang 159).

Câu 12. Năm 2020, khu vực rừng A-ma-dôn có mật độ dân số trung bình là?

A. 31 người/km2.

B. 34 người/km2.

C. 33 người/km2.

D. 36 người/km2.

Đáp án: C

Giải thích:

Khu vực rừng A-ma-dôn, dân cư phân bố rất thưa thớt. Năm 2020, mật độ dân số trung bình của khu vực là 33 người/km2 (SGK - trang 157).

Câu 13. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mỹ năm 2020 là?

A. 1,2%.

B. 1,1%.

C. 1%.

D. 0,9%.

Đáp án: D

Giải thích:

Tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mỹ thấp (0,9%, năm 2020) (SGK - trang 157).

Câu 14. Ngôn ngữ được người dân Trung và Nam Mỹ sử dụng thuộc ngữ hệ?

A. Bồ Đào Nha.

B. Latinh.

C. Anh-điêng.

D. Bra-xin.

Đáp án: B

Giải thích:

Người dân Trung và Nam Mỹ sử dụng ngôn ngữ hệ Latinh. (SGK - trang 159).

Câu 15. Vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng ven biển?

A. Do dễ dàng định cư.

B. Do thuận lợi cho sản xuất.

C. Do có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Do dễ di chuyển, đi lại.

Đáp án: C

Giải thích:

Dân cư Trung và Nam Mỹ tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng ven biển có điều kiện tự nhiên thuận lợi. (SGK - trang 157).

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 sách Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc khác:

1 19 lượt xem
Tải về