TOP 40 câu Trắc nghiệm Địa lí Bài 18 (có đáp án): Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn - Chân trời sáng tạo

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn có đáp án đầy đủ các mức độ sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 18.

1 18 lượt xem
Tải về


Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn - Chân trời sáng tạo

Câu 1. Rừng A-ma-dôn có diện tích là?

A. Hơn 3,5 triệu km2.

B. Hơn 4,5 triệu km2.

C. Hơn 5,5 triệu km2.

D. Hơn 6,5 triệu km2.

Đáp án: C

Giải thích:

Rừng A-ma-dôn có diện tích hơn 5,5 triệu km2 (SGK - trang 160).

Câu 2. Rừng A-ma-dôn còn được xem là?

A. Điều hòa tự nhiên.

B. Máy lọc không khí.

C. Khu bảo tồn thiên nhiên.

D. Lá phổi xanh của Trái Đất.

Đáp án: D

Giải thích:

Rừng A-ma-dôn được xem là “lá phổi xanh” của Trái Đất (SGK - trang 161).

Câu 3. Vì sao phải bảo vệ rừng A-ma-dôn?

A. Vì đây là điều hòa tự nhiên.

B. Vì đây là lá phổi xanh của Trái Đất, cung cấp oxy cho sự sống, điều hòa khí hậu.

C. Vì đây là Khu bảo tồn thiên nhiên.

D. Lá phổi xanh của thế giới.

Đáp án: B

Giải thích:

Rừng A-ma-dôn còn được xem là “lá phổi xanh” của Trái Đất, cung cấp oxy cho sự sống, đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu… (SGK - trang 161).

Câu 4.  Bra-xin chiếm bao nhiêu % tỉ lệ diện tích rừng A-ma-dôn?

A. 70%.

B. 65%.

C. 60%.

D. 55%.

Đáp án: C

Giải thích:

Rừng trải rộng trên nhiều quốc gia, chủ yếu ở Bra-xin (chiếm 60% diện tích). (SGK - trang 160).

Câu 5. Pê-ru chiếm bao nhiêu % tỉ lệ diện tích rừng A-ma-dôn?

A. 13%.

B. 12%.

C. 11%.

D. 10%.

Đáp án: A

Giải thích:

Bảng số liệu «Cơ cấu diện tích rừng A-ma-dôn chia theo các quốc gia, năm 2020 » (SGK trang 160).

Câu 6. Điều kiện tự nhiên nào góp phần làm cho rừng A-ma-dôn có mức độ đa dạng sinh học rất cao?

A. Có khoáng sản phong phú.

B. Có nguồn nước dồi dào.

C. Có đất đai màu mỡ.

D. Có khí hậu nóng ẩm.

Đáp án: D

Giải thích:

Với khí hậu nóng ẩm rừng A-ma-dôn có mức độ đa dạng sinh học rất cao. (SGK - trang 160).

Câu 7. Rừng A-ma-dôn gồm có mấy tầng tán?

A. 1 - 2.

B. 3 - 4.

C. 5 - 6.

D. 7 - 8.

Đáp án: C

Giải thích:

Rừng A-ma-dôn gồm 5 - 6 tầng cây với các cây vượt tán có thể cao trên 50 m… (SGK - trang 160).

Câu 8. Thành phần loài động, thực vật trong rừng A-ma-dôn như thế nào?

A. Chủ yếu là thực vật.

B. Phong phú, đa dạng.

C. Chủ yếu là động vật.

D. Chủ yếu là bò sát.

Đáp án: B

Giải thích:

Thành phần loài động, thực vật trong rừng hết sức phong phú, đa dạng… (SGK - trang 161).

Câu 9. Khu vực nào được người dân Trung và Nam Mỹ sử dụng để canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lấy gỗ, làm đường giao thông, phát triển thủy điện?

A. Khu vực rừng A-ma-dôn.

B. Ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

C. Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni.

D. Sâu trong nội địa.

Đáp án: A

Giải thích:

Rừng A-ma-dôn được sử dụng để canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lấy gỗ, làm đường giao thông, phát triển thủy điện… (SGK - trang 161).

Câu 10. Việc rừng A-ma-dôn được sử dụng để canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lấy gỗ, làm đường giao thông, phát triển thủy điện trong nhiều năm liền là nguyên nhân dẫn tới vấn đề gì?

A. Diện tích rừng tăng lên.

B. Diện tích rừng giảm nhẹ.

C. Diện tích rừng thay đổi.

D. Diện tích rừng bị mất dần.

Đáp án: D

Giải thích:

Trong nhiều năm, rừng A-ma-dôn được sử dụng để canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lấy gỗ, làm đường giao thông, phát triển thủy điện… Vì vậy, diện tích rừng đang bị mất dần. (SGK - trang 161).

Câu 11. Năm 2016, diện tích rừng A-ma-dôn bị mất khoảng?

A. 3,0 triệu ha.

B. 3,2 triệu ha.

C. 3,4 triệu ha.

D. 3,1 triệu ha.

Đáp án: C

Giải thích:

Năm 2016, diện tích rừng A-ma-dôn bị mất khoảng 3,4 triệu ha. (SGK - trang 161).

Câu 12. Năm 2020, diện tích rừng A-ma-dôn bị mất khoảng?

A. 2,0 triệu ha.

B. 2,3 triệu ha.

C. 3,2 triệu ha.

D. 2,1 triệu ha.

Đáp án: B

Giải thích:

Và năm 2020, mất khoảng 2,3 triệu ha. (SGK - trang 161).

Câu 13. Hoạt động gì của con người đã gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, là một trong những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu?

A. Khai thác khoáng sản quá mức.

B. Khai thác đất đai quá mức.

C. Khai thác nguồn nước quá mức.

D. Khai thác rừng quá mức.

Đáp án: D

Giải thích:

Hoạt động khai thác rừng quá mức đã gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, là một trong những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu. (SGK - trang 161).

Câu 14. Một trong số những nguyên nhân làm suy giảm số lượng các loài động, thực vật ở rừng A-ma-dôn là?

A. Săn bắt tự do.

B. Thiếu môi trường sống.

C. Biến đổi khí hậu.

D. Cháy rừng.

Đáp án: D

Giải thích:

Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng cũng làm suy giảm số lượng các loài động, thực vật ở nơi đây. (SGK - trang 161).

Câu 15. Năm 2019, các quốc gia gồm Bô-li-vi-a, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ê-cua-đo, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam đã kí hiệp ước gì?

A. Hiệp ước bảo vệ rừng A-ma-dôn.

B. Hiệp ước bảo vệ sông A-ma-dôn.

C. Hiệp ước bảo vệ động vật A-ma-dôn.

D. Hiệp ước bảo vệ thực vật A-ma-dôn.

Đáp án: A

Giải thích:

Năm 2019, các quốc gia gồm Bô-li-vi-a, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ê-cua-đo, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam đã kí Hiệp ước bảo vệ rừng A-ma-dôn. (SGK-trang 161).

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 7 sách Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc khác:

 

1 18 lượt xem
Tải về