Toán 9 Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Với giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 9

1 4809 lượt xem
Tải về


Mục lục Giải Toán 9 Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức A2=|A|

Video giải Toán 9 Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Câu hỏi 1 trang 8 Toán 9 Tập 1: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5 cm và BC = x...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 8 Toán 9 Tập 1: Với giá trị nào của x thì xác định...

 Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 9 Toán 9 Tập 1: Điền vào ô trống trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 Toán 9 Tập 1: Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa...

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 Toán 9 Tập 1: Tính: a) 0,12...

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 Toán 9 Tập 1: Rút gọn biểu thức sau: a) 2-32 ... 

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 Toán 9 Tập 1: Tìm x biết: a) x2=7...

Xem lời giải

Bài 10 trang 11 Toán 9 Tập 1: Chứng minh:...

Xem lời giải

Bài giảng Toán 9 Bài 2: Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết khác:

Luyện tập: Căn bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Luyện tập: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Luyện tập: Liên hệ phép chia và phép khai phương

1 4809 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: