Câu hỏi:

18/05/2022 898

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

A. CH2=CHCl

Đáp án chính xác

B. CH2=CH2

C. CHCl = CHCl 

D. CH CH

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

PVC là poli vinyl clorua được tạo thành từ phản ứn trùng hợp vinyl clorua CH2=CHCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhựa phenol-fomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch

Xem đáp án » 18/05/2022 1,236

Câu 2:

Tơ capron thuộc loại

Xem đáp án » 18/05/2022 505

Câu 3:

Nhựa rezit là một loại nhựa không nóng chảy. Để tạo thành nhựa rezit, người ta đun nóng tới nhiệt độ khoảng 150 độ  hỗn hợp thu được khi trộn các chất phụ gia cần thiết với

Xem đáp án » 18/05/2022 323

Câu 4:

Công thức hóa học của polietilen (PE) là

Xem đáp án » 18/05/2022 307

Câu 5:

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là

Xem đáp án » 18/05/2022 262

Câu 6:

Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon, len, tơ tằm, vì

Xem đáp án » 18/05/2022 243

Câu 7:

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

Xem đáp án » 18/05/2022 180

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 18/05/2022 169

Câu 9:

Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là

Xem đáp án » 18/05/2022 157

Câu 10:

Tơ nilon-6,6 có công thức là:

Xem đáp án » 18/05/2022 153

Câu 11:

Axit epsilon -amino caproic được dùng để điều chế tơ nilon-6. Công thức của axit epsilon -amino caproic là

Xem đáp án » 18/05/2022 143

Câu 12:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên

Xem đáp án » 18/05/2022 142

Câu 13:

Theo nguồn gốc, loại tơ cùng loại với len là

Xem đáp án » 18/05/2022 142

Câu 14:

X là một loại tơ. Một mắt xích cơ bản của X có khối lượng 226u (hay đvC). X có thể là

Xem đáp án » 18/05/2022 139

Câu 15:

Các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol

Cho biết X là este có công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

Xem đáp án » 18/05/2022 135

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »