Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 27: Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của trái đất trang 114, 115 - Chân trời sáng tạo

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 27:  Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của trái đất trang 114, 115 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3.

1 811 lượt xem
Tải về


Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 27:  Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của trái đất

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 114 Khởi động

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 114 Câu hỏi: Cùng nghe và hát một bài hát về Trái Đất của chúng ta.

Trả lời:

Học sinh cùng nghe và hát một bài hát về Trái Đất của chúng ta.

Ví dụ: Trái đất này là của chúng mình….

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 114, 115 Nhận thức

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 114 Câu hỏi 1: Nam và bạn đang thảo luận về điều gì?

Trả lời:

Nam và Thảo đang bàn luận về quả địa cầu.

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 114 Câu hỏi 2: Quan sát và chỉ trên quả địa cầu:

- Đường Xích đạo.

- Cực Bắc và cực Nam.

- Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Trả lời:

Học sinh quan sát và chỉ trên quả địa cầu:

- Đường Xích đạo.

- Cực Bắc và cực Nam.

- Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 115 Câu hỏi: Quan sát quả địa cầu và ảnh Trái Đất chụp từ vệ tinh, em thấy Trái Đất có hình dạng như thế nào?

Trả lời:

Trái đất có dạng hình cầu.

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 115 Vận dụng

Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 115 Câu hỏi:

- Thực hành làm quả địa cầu.

Chuẩn bị: Một quả cam, bút, một chiếc cốc nhỏ có miệng ống nhỏ hơn quả cam.

Thực hiện:

+ Chọn vị trí cuống quả cam tương ứng với cực Bắc.

+ Dùng bút vẽ lên quả cam đường Xích đạo và ghi chú vị trí Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

+ Đặt quả cam nằm nghiêng trên miệng cốc.

- Chia sẻ với bạn về mô hình quả địa cầu của em.

Trả lời:

Học sinh thực hành làm quả địa cầu.

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác: 

Bài 1: Họ nội, họ ngoại

Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Bài 29: Bề mặt Trái Đất

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

1 811 lượt xem
Tải về