Điều kiện để thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

Điều kiện để thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022, mời các bạn đón xem:

Điều kiện để thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ GD-ĐT quy định, chỉ khi thí sinh đạt điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên và không môn thi nào bị điểm liệt (1 điểm), thí sinh mới đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện để thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 là: Thí sinh phải dự thi đủ các môn thi (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tổ hợp KHTN hoặc KHXH); Không vi phạm quy chế; Tất cả các bài, môn thi đạt trên 1 điểm; Điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên.

Điều kiện để thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 - 1

(Ảnh minh họa).

Về xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể như sau:

- Thí sinh là học viên GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.

- Việc bảo lưu điểm thi quy định; áp dụng với thí sinh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Nếu thí sinh vừa có Giấy chứng nhận nghề hoặc vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 Giấy/Bằng có kết quả cao nhất.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quy định tại khoản 3 Điều 40 Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Điểm khuyến khích đối với các chứng chỉ này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp.

Duyệt tốt nghiệp trung học phổ thông

Căn cứ theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về duyệt tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể như sau:

Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:

- Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

- Đĩa CD chứa dữ liệu thi;

- Những biên bản liên quan;

- Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT.