5 khuyến cáo của Bộ Giáo dục trước hạn chót đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022

5 khuyến cáo của Bộ Giáo dục trước hạn chót đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022, mời các bạn đón xem:

5 khuyến cáo của Bộ Giáo dục trước hạn chót đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không được quy định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí đúng thời gian quy định.

Bộ GD-ĐT vùa ban hành công văn về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022.
 
Theo đó, Bộ khuyến cáo, thí sinh phải thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối 17h ngày 20/8 tránh các rủi ro về kỹ thuật .
 
Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 (kể cả thí sinh đã ĐKXT sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại cơ sở đào tạo) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên hệ thống).
 
Thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng (trong thời gian quy định) không giới hạn số lần. Sau 17h ngày 20/8, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng ĐKXT.
 
Từ ngày 21/8 - 17h ngày 28/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định cơ sở đào tạo). 

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức thu lệ phí xét tuyển trực tuyến, để tránh các rủi ro về kỹ thuật, thí sinh không để đến sát thời gian hết hạn mới thực hiện nộp lệ phí.

Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) theo bất kỳ phương thức xét tuyển nào vẫn phải thực hiện đăng ký chính xác thông tin về nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống như đã đăng ký với các trường. Trên hệ thống đã hỗ trợ thông tin để thí sinh biết thí sinh đã đăng ký đúng nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển hay chưa, và biết số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh có thể vào mục: "Tra cứu > Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển" để xem thông tin chi tiết, nếu thí sinh đăng ký đúng, cột "Thứ tự NV" sẽ hiện ra thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh trúng tuyển thẳng (theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh) nếu chọn xác nhận nhập học trực tuyến sẽ không được đăng nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Ngành buộc dừng tuyển sinh phải thông báo công khai

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện quy định. Đối với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và thực hiện điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh sang các ngành khác.
 
Các trường tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh đảm bảo chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh đồng thời cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển theo xét tuyển thẳng, hoặc đạt điều kiện sơ tuyển lên hệ thống.

Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đăng ký xét tuyển.
Trường phải cập nhật các nội dung thay đổi trong đề án lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để báo cáo và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của trường để thí sinh biết và xã hội giám sát.

Đặc biệt, Bộ lưu ý các trường không được quy định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được xét tuyển (trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các trường công an, quân đội).

Theo quy định tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, thời gian từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 30/9. Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9  và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/9.