Cấu hình electron

Cấu hình electron của một nguyên tố hóa học giúp chúng ta biết được vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, tính chất vật lí cũng như tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố đó. Bài viết tổng hợp Cấu hình electron của các nguyên hóa thường gặp giúp học sinh học tốt môn Hóa học hơn.